Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer
  • Mã ISBN: 978-604-2-12542-0
  • Tác giả: Mark Twain
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Loan
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và Văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/01/2020

Thông tin về sách: Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer

Về tác giả: Mark Twain

Tìm mua sách nếu có bán: