Cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu – “…Câu chuyện của bé Hin cùng em trai – Tèo, đi tìm kho báu trong ngày tu thiếu nhi ý nghĩa – Em về bên Phật…” – Tủ sách Hoằng pháp Ứng dụng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu – “…Câu chuyện của bé Hin cùng em trai – Tèo, đi tìm kho báu trong ngày tu thiếu nhi ý nghĩa – Em về bên Phật…” – Tủ sách Hoằng pháp Ứng dụng
  • Mã ISBN: 978-604-68-6291-8
  • Tác giả: Chủ biên Thích Chân Tính – Liên Nhung biên soạn – Dương Ngọc minh họa
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Phước
  • Đối tác liên kết: Chùa Hoằng Pháp: xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu – “…Câu chuyện của bé Hin cùng em trai – Tèo, đi tìm kho báu trong ngày tu thiếu nhi ý nghĩa – Em về bên Phật…” – Tủ sách Hoằng pháp Ứng dụng

Về tác giả: Chủ biên Thích Chân Tính – Liên Nhung biên soạn – Dương Ngọc minh họa

Tìm mua sách nếu có bán: