Cuốn sổ lớn Montessori về khám phá khoa học (5 tuổi trở lên) 100 hoạt động hấp dẫn giúp bé khám phá lĩnh vực khoa học kỳ thú; Các tấm thẻ để thực hành: miếng ghép, ảnh minh họa, câu đố…; Nhiều thí nghiệm có thể thực hành

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cuốn sổ lớn Montessori về khám phá khoa học (5 tuổi trở lên) 100 hoạt động hấp dẫn giúp bé khám phá lĩnh vực khoa học kỳ thú; Các tấm thẻ để thực hành: miếng ghép, ảnh minh họa, câu đố…; Nhiều thí nghiệm có thể thực hành
  • Mã ISBN: 978-604-56-7171-9
  • Tác giả: Larousse
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Ngô Thị Thu Ngần
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng. Địa chỉ 200 B3 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Cuốn sổ lớn Montessori về khám phá khoa học (5 tuổi trở lên) 100 hoạt động hấp dẫn giúp bé khám phá lĩnh vực khoa học kỳ thú; Các tấm thẻ để thực hành: miếng ghép, ảnh minh họa, câu đố…; Nhiều thí nghiệm có thể thực hành

Về tác giả: Larousse

Tìm mua sách nếu có bán: