Đắc nhân tâm – Cuốn sách hay nhất mọi thời đại đưa bạn đến thành công -How to win friends & influence people – #1 international best seller – New Edition

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đắc nhân tâm – Cuốn sách hay nhất mọi thời đại đưa bạn đến thành công -How to win friends & influence people – #1 international best seller – New Edition
  • Mã ISBN: 978-604-58-9892-5
  • Tác giả: DALE CARNEGIE
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Cao Bá Định
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Đắc nhân tâm – Cuốn sách hay nhất mọi thời đại đưa bạn đến thành công -How to win friends & influence people – #1 international best seller – New Edition

Về tác giả: DALE CARNEGIE

Tìm mua sách nếu có bán: