Đắc Nhân Tâm – (Làm cách nào để kết bạn và tạo ảnh hưởng lên người khác)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đắc Nhân Tâm – (Làm cách nào để kết bạn và tạo ảnh hưởng lên người khác)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7637-5
  • Tác giả: DALE CARNEGIE
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trịnh Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam – Số nhà 3, ngõ 361 Vũ Tông Phan, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: Cty CP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/04/2020

Thông tin về sách: Đắc Nhân Tâm – (Làm cách nào để kết bạn và tạo ảnh hưởng lên người khác)

Về tác giả: DALE CARNEGIE

Tìm mua sách nếu có bán: