Đại cương CHĂM SÓC GIẢM NHẸ-(DÀNH CHO ĐIỀU DƯỠNG)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đại cương CHĂM SÓC GIẢM NHẸ-(DÀNH CHO ĐIỀU DƯỠNG)
  • Mã ISBN: 978-604-66-4229-9
  • Tác giả: TS.BS. Đặng Huy Quốc Thịnh TS.BS. Phạm Xuân Dũng
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Từ Thành Trí Dũng
  • Đối tác liên kết: Bệnh viện ung Bướu TP.HCM, số 3 Nơ Trang Long, Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Nơi in: CTCP thương mại in Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Đại cương CHĂM SÓC GIẢM NHẸ-(DÀNH CHO ĐIỀU DƯỠNG)

Về tác giả: TS.BS. Đặng Huy Quốc Thịnh TS.BS. Phạm Xuân Dũng

Tìm mua sách nếu có bán: