Đại sứ yêu thương

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đại sứ yêu thương
  • Mã ISBN: 978-604-959-495-3
  • Tác giả: Save the Children (SC) – TT Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) – Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Trịnh Hồ Quỳnh Trâm
  • Đối tác liên kết: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam, 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
  • Nơi in: Cty TNHH XD & DV Huy Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Đại sứ yêu thương

Về tác giả: Save the Children (SC) – TT Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) – Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: