Dám dẫn đầu – Dare to lead – Những kinh nghiệm quý báu và các ý tưởng độc đáo của 50 CEO hàng đầu thế giới

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dám dẫn đầu – Dare to lead – Những kinh nghiệm quý báu và các ý tưởng độc đáo của 50 CEO hàng đầu thế giới
  • Mã ISBN: 978-604-58-3335-3
  • Tác giả: Mike Merrill
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Lam
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty In Văn hóa Sài Gòn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/02/2020

Thông tin về sách: Dám dẫn đầu – Dare to lead – Những kinh nghiệm quý báu và các ý tưởng độc đáo của 50 CEO hàng đầu thế giới

Về tác giả: Mike Merrill

Tìm mua sách nếu có bán: