DÁM SỐNG VỚI CHÍNH MÌNH (88 câu chuyện thay đổi cuộc đời bạn)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: DÁM SỐNG VỚI CHÍNH MÌNH (88 câu chuyện thay đổi cuộc đời bạn)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7700-6
  • Tác giả: JACKCY TAN
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trịnh Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần Sbooks. 133/8 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM.
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: DÁM SỐNG VỚI CHÍNH MÌNH (88 câu chuyện thay đổi cuộc đời bạn)

Về tác giả: JACKCY TAN

Tìm mua sách nếu có bán: