Đàn ông sao hoả, đàn bà sao kim ( Bách khoa toàn thư về quan hệ hai giới)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đàn ông sao hoả, đàn bà sao kim ( Bách khoa toàn thư về quan hệ hai giới)
  • Mã ISBN: 978-604-88-9520-4
  • Tác giả: Kim Trại
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng
  • Nơi in: Cty TNHH Văn hóa Minh Tân – NS Minh Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Đàn ông sao hoả, đàn bà sao kim ( Bách khoa toàn thư về quan hệ hai giới)

Về tác giả: Kim Trại

Tìm mua sách nếu có bán: