Dân tộc thiểu số trong thơ ca Kon Tum (1945 – 1975)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dân tộc thiểu số trong thơ ca Kon Tum (1945 – 1975)
  • Mã ISBN: 978-604-9838-63-7
  • Tác giả: Tạ Văn Sỹ (Sưu tầm và biên soạn)
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Bá Đoàn
  • Đối tác liên kết: LK với Liên hiệp các HVHNT VN – Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam)/ Đc: n51 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, HN
  • Nơi in: Cty CP In Thiên Kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/10/2019

Thông tin về sách: Dân tộc thiểu số trong thơ ca Kon Tum (1945 – 1975)

Về tác giả: Tạ Văn Sỹ (Sưu tầm và biên soạn)

Tìm mua sách nếu có bán: