Đàn tranh hòa điệu – Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đàn tranh hòa điệu – Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-68-6489-9
  • Tác giả: Phạm Thúy Hoan – Nguyễn Văn Thành
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ánh Tuyết
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Phúc Gia Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Đàn tranh hòa điệu – Tập 1

Về tác giả: Phạm Thúy Hoan – Nguyễn Văn Thành

Tìm mua sách nếu có bán: