Đắng ngọt đàn bà

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đắng ngọt đàn bà
  • Mã ISBN: 978-604-9894-36-7
  • Tác giả: Nguyễn Thị Lê Na
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Tạ Viết Đãng
  • Đối tác liên kết: LK với cty cổ phần sách Tao Đàn /Đc: 12C Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình – Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Đắng ngọt đàn bà

Về tác giả: Nguyễn Thị Lê Na

Tìm mua sách nếu có bán: