Đàng Trong thời Chúa NguyễnXác lập chủ quyền và bộ máy nhà nước

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đàng Trong thời Chúa NguyễnXác lập chủ quyền và bộ máy nhà nước
  • Mã ISBN: 978-604-9850-52-3
  • Tác giả: Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế, PGS. TS. Đỗ Bang (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Tri thức
  • Biên tập viên: Phạm Tuyết Nga
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam – 44 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
  • Nơi in: CTCP in Scitech
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Đàng Trong thời Chúa NguyễnXác lập chủ quyền và bộ máy nhà nước

Về tác giả: Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế, PGS. TS. Đỗ Bang (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: