Danh bạ điện thoại 2016

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Danh bạ điện thoại 2016
  • Mã ISBN: 978-604-80-1717-0
  • Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục Quản lý phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Lê Đắc Quang; Mai Quốc Bảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/05/2015

Thông tin về sách: Danh bạ điện thoại 2016

Về tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục Quản lý phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Tìm mua sách nếu có bán: