Danh nhân thế giới

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Danh nhân thế giới
  • Mã ISBN: 978-604-88-7990-7
  • Tác giả: Phạm Thuỳ Linh (Biên soạn)
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng.
  • Nơi in: Cty TNHH in & TM Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Danh nhân thế giới

Về tác giả: Phạm Thuỳ Linh (Biên soạn)

Tìm mua sách nếu có bán: