Đánh thức Tài năng Toán học – Unleash The Maths Olympian In You! 03 (9-10 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đánh thức Tài năng Toán học – Unleash The Maths Olympian In You! 03 (9-10 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6712-0
  • Tác giả: Terry Chew
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Trần Long
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Quốc tế Á Châu – Tổ 27, Cụm 5, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: Cty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Đánh thức Tài năng Toán học – Unleash The Maths Olympian In You! 03 (9-10 tuổi)

Về tác giả: Terry Chew

Tìm mua sách nếu có bán: