Đảo mộng mơ – truyện

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đảo mộng mơ – truyện
  • Mã ISBN: 978-604-1-15645-6
  • Tác giả: Đỗ Hoàng Tường minh họa, Nguyễn Nhật Ánh
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Lê Hoàng Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần Văn hóa Đông A – 209 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, Tp.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in báo Nhân dân TP. HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Đảo mộng mơ – truyện

Về tác giả: Đỗ Hoàng Tường minh họa, Nguyễn Nhật Ánh

Tìm mua sách nếu có bán: