Đất lề quê thói

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đất lề quê thói
  • Mã ISBN: 978-604-9953-88-0
  • Tác giả: Nhất Thanh
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Cty Văn hóa và truyền thông Nhã Nam: 59 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: CTy CP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/06/2020

Thông tin về sách: Đất lề quê thói

Về tác giả: Nhất Thanh

Tìm mua sách nếu có bán: