Đất lên hương (22/2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đất lên hương (22/2019)
  • Mã ISBN: 978-604-9893-43-8
  • Tác giả: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Ngạn
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Phan Thị Ánh Tuyết
  • Đối tác liên kết: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Ngạn. Khu Trần Phú, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang
  • Nơi in: Cty TNHH TM&QC Thăng Long
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Đất lên hương (22/2019)

Về tác giả: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Ngạn

Tìm mua sách nếu có bán: