Date A Live 2, Yoshino Puppet

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Date A Live 2, Yoshino Puppet
  • Mã ISBN: 978-604-83-2667-8
  • Tác giả: Koushi Tachibana. Minh họa: Tsunako
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần X.Y.Z. Đ/c: P505A, số 6 Lê Thánh Tông, P.Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN
  • Nơi in: Cty TNHH TM in bao bì Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Date A Live 2, Yoshino Puppet

Về tác giả: Koushi Tachibana. Minh họa: Tsunako

Tìm mua sách nếu có bán: