Đầu gấu hoàn lương

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đầu gấu hoàn lương
  • Mã ISBN: 978-604-55-6139-3
  • Tác giả: Ko Jung Wook
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VH&TT Nhã Nam – Số nhà 3, ngõ 361 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: Cty CP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Đầu gấu hoàn lương

Về tác giả: Ko Jung Wook

Tìm mua sách nếu có bán: