Đầu lưỡi và ngòi bút – Lịch sử văn học tiếng mẹ đẻ Đài Loan

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đầu lưỡi và ngòi bút – Lịch sử văn học tiếng mẹ đẻ Đài Loan
  • Mã ISBN: 978-604-9959-42-4
  • Tác giả: Liêu Thuỵ Minh (tác giả) Tưởng Vi Văn (chủ biên
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Tạ Viết Đãng
  • Đối tác liên kết: LK với Bảo Tàng Quốc Gia Văn Học Đài Loan (National Museum of Taiwan Literature; và Công Ty Truyền Thông Á Châu (Asian A-tsiu International); Hội Nhà Văn Đài Loan (Taiwanese Pen).
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/06/2020

Thông tin về sách: Đầu lưỡi và ngòi bút – Lịch sử văn học tiếng mẹ đẻ Đài Loan

Về tác giả: Liêu Thuỵ Minh (tác giả) Tưởng Vi Văn (chủ biên

Tìm mua sách nếu có bán: