Dạy con kiểu Nhật giai đoạn 1 tuổi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dạy con kiểu Nhật giai đoạn 1 tuổi
  • Mã ISBN: 978-604-9943-58-4
  • Tác giả: Kubota Kisou
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà – 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Dạy con kiểu Nhật giai đoạn 1 tuổi

Về tác giả: Kubota Kisou

Tìm mua sách nếu có bán: