Dạy con làm giàu 3 – Hướng dẫn đầu tư: Để trở thành nhà đầu tư lão luyện

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dạy con làm giàu 3 – Hướng dẫn đầu tư: Để trở thành nhà đầu tư lão luyện
  • Mã ISBN: 978-604-1-13690-8
  • Tác giả: Robert T. Kiyosaki
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thành Nam
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp in Nguyễn minh hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Dạy con làm giàu 3 – Hướng dẫn đầu tư: Để trở thành nhà đầu tư lão luyện

Về tác giả: Robert T. Kiyosaki

Tìm mua sách nếu có bán: