Dạy học phát triển năng lực môn Toán (Trung học cơ sở)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dạy học phát triển năng lực môn Toán (Trung học cơ sở)
  • Mã ISBN: 978-604-54-4743-7
  • Tác giả: Đỗ Đức Bình, Đỗ Đức Thái (CB), Đỗ Tiến Đạt, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Sơn Hà, Phạm Sỹ Nam, Phạm Xuân Chung, Vũ Phương Thúy
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Lê Thị Trường An
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Hội LHPN Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Dạy học phát triển năng lực môn Toán (Trung học cơ sở)

Về tác giả: Đỗ Đức Bình, Đỗ Đức Thái (CB), Đỗ Tiến Đạt, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Sơn Hà, Phạm Sỹ Nam, Phạm Xuân Chung, Vũ Phương Thúy

Tìm mua sách nếu có bán: