Dế Chester và Các bạn (3) – Chuyến bay Lulu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dế Chester và Các bạn (3) – Chuyến bay Lulu
  • Mã ISBN: 978-604-9957-50-5
  • Tác giả: Tác giả: George Selden; Minh họa: Garth Williams
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Thanh Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Kẹp Hạt Dẻ – Địa chỉ: 20 ngõ 107A Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội
  • Nơi in: Cty Tiến bộ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Dế Chester và Các bạn (3) – Chuyến bay Lulu

Về tác giả: Tác giả: George Selden; Minh họa: Garth Williams

Tìm mua sách nếu có bán: