ĐỂ EM LUÔN NGOAN NGOÃN: Vì sao tớ không nên cẩu thả?

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: ĐỂ EM LUÔN NGOAN NGOÃN: Vì sao tớ không nên cẩu thả?
  • Mã ISBN: 978-604-2-16037-7
  • Tác giả: Tranh: Nguyễn Kim Duẩn – Lời: Tuệ Linh
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: ĐỂ EM LUÔN NGOAN NGOÃN: Vì sao tớ không nên cẩu thả?

Về tác giả: Tranh: Nguyễn Kim Duẩn – Lời: Tuệ Linh

Tìm mua sách nếu có bán: