Đề kiểm tra định kì tiếng Việt và Toán 2 tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đề kiểm tra định kì tiếng Việt và Toán 2 tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-84-4004-6
  • Tác giả: Võ Thị Hoài Tâm
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Đức Thảo Vy
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Sao Mai- 284 Bà Hạt, 9, Quận 10, Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/10/2019

Thông tin về sách: Đề kiểm tra định kì tiếng Việt và Toán 2 tập 1

Về tác giả: Võ Thị Hoài Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: