Đề Kiểm tra Ngữ văn 12

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đề Kiểm tra Ngữ văn 12
  • Mã ISBN: 978-604-83-2655-5
  • Tác giả: ThS. Phạm Ngọc Thắm – Phạm Thị Hồng Hoa
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Nga
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. Địa chỉ: Số 20C, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, quận 1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Đề Kiểm tra Ngữ văn 12

Về tác giả: ThS. Phạm Ngọc Thắm – Phạm Thị Hồng Hoa

Tìm mua sách nếu có bán: