Đề kiểm tra Sinh học 10 (15 phút -1 tiết- học kỳ)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đề kiểm tra Sinh học 10 (15 phút -1 tiết- học kỳ)
  • Mã ISBN: 978-604-9901-77-5
  • Tác giả: Nguyễn Lâm Quang Thoại- Lê Thị Minh Châu
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Lê Thị Thanh Hoa
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP in Tiền Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Đề kiểm tra Sinh học 10 (15 phút -1 tiết- học kỳ)

Về tác giả: Nguyễn Lâm Quang Thoại- Lê Thị Minh Châu

Tìm mua sách nếu có bán: