Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 (15 phút-1 tiết-học kì)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 (15 phút-1 tiết-học kì)
  • Mã ISBN: 978-604-54-6243-0
  • Tác giả: Lưu Hoằng Trí
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Phạm Hồng Bắc
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân, 20C Nguyễn Thị Minh Khai-phường Đa Kao – Quận 1-TP HCM
  • Nơi in: Cty Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/03/2020

Thông tin về sách: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 (15 phút-1 tiết-học kì)

Về tác giả: Lưu Hoằng Trí

Tìm mua sách nếu có bán: