Đề luyện tập & kiểm tra Toán 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đề luyện tập & kiểm tra Toán 1
  • Mã ISBN: 978-604-58-8743-1
  • Tác giả: Võ Thị Hoài Tâm
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hải Âu
  • Đối tác liên kết: NS Sao Mai – 84 Bà Hạt, P.9, Q.10, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Đề luyện tập & kiểm tra Toán 1

Về tác giả: Võ Thị Hoài Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: