Dear Photography (2009-2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dear Photography (2009-2019)
  • Mã ISBN: 978-604-9856-38-9
  • Tác giả: Dy Duyên
  • Nhà xuất bản: Thông tấn
  • Biên tập viên: Phương Lam Giang
  • Đối tác liên kết: Dy Duyên; Đ/c: Chung Cư 189C Cống Quỳnh Phường Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/12/2019

Thông tin về sách: Dear Photography (2009-2019)

Về tác giả: Dy Duyên

Tìm mua sách nếu có bán: