Demian – Tuổi trẻ băn khoăn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Demian – Tuổi trẻ băn khoăn
  • Mã ISBN: 978-604-1-15657-9
  • Tác giả: Hermann Hesse
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đào Mai Ly
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In Gia Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Demian – Tuổi trẻ băn khoăn

Về tác giả: Hermann Hesse

Tìm mua sách nếu có bán: