Đi dưới mặt trời – Tập truyện ngắn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đi dưới mặt trời – Tập truyện ngắn
  • Mã ISBN: 978-604-58-9185-8
  • Tác giả: Thanh Chung – Kim Oanh – Lâm Cúc
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thị Ly
  • Đối tác liên kết: Trần Mai Hường – 312/1/6 Quang Trung, Q.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
  • Nơi in: Xí nghiệp in fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Đi dưới mặt trời – Tập truyện ngắn

Về tác giả: Thanh Chung – Kim Oanh – Lâm Cúc

Tìm mua sách nếu có bán: