Đi qua hai mùa dịch

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đi qua hai mùa dịch
  • Mã ISBN: 978-604-68-6502-5
  • Tác giả: Dy Khoa
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ánh Tuyết
  • Đối tác liên kết: CÔNG TY CỔ PHẦN SWEMEMO _ Địa chỉ: 33/16 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Đi qua hai mùa dịch

Về tác giả: Dy Khoa

Tìm mua sách nếu có bán: