Di sản Ấn Độ trong văn hóa Việt Nam – Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh Mahatma Gandhi (1869-2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Di sản Ấn Độ trong văn hóa Việt Nam – Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh Mahatma Gandhi (1869-2019)
  • Mã ISBN: 978-604-73-6963-8
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh
  • Đối tác liên kết: Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG-HCM), 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM
  • Nơi in: Công ty TNHH In và Bao Bì Hưng Phú
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Di sản Ấn Độ trong văn hóa Việt Nam – Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh Mahatma Gandhi (1869-2019)

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: