Di sản Đại sư Trí Quang để lại cho Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Di sản Đại sư Trí Quang để lại cho Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-86-9158-5
  • Tác giả: Thích Nhật Từ
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Báo Nhân dân Tp.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Di sản Đại sư Trí Quang để lại cho Việt Nam

Về tác giả: Thích Nhật Từ

Tìm mua sách nếu có bán: