Di sản Hán Nôm tỉnh Ninh Thuận (tập 1)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Di sản Hán Nôm tỉnh Ninh Thuận (tập 1)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6768-7
  • Tác giả: Uỷ ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận – Viện Nghiên cứu Hán Nôm – TS. Vương Thị Hường (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Bùi Hương Giang
  • Đối tác liên kết: Viện Nghiên cứu Hán Nôm – 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Xưởng in NXB Thế Giới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Di sản Hán Nôm tỉnh Ninh Thuận (tập 1)

Về tác giả: Uỷ ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận – Viện Nghiên cứu Hán Nôm – TS. Vương Thị Hường (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: