Di tích lịch sử đền Thanh Khê (Nơi thờ Tứ vị Thánh nương)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Di tích lịch sử đền Thanh Khê (Nơi thờ Tứ vị Thánh nương)
  • Mã ISBN: 978-604-74-4389-5
  • Tác giả: Ban Quản lý đền Thanh Khê, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn; ThS. Vũ Thị Hường
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên: Bùi Thị Ngọc Diệp
  • Đối tác liên kết: Ban Quản lý đền Thanh Khê, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Nơi in: Cty TNHH In&TM Trường Xuân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Di tích lịch sử đền Thanh Khê (Nơi thờ Tứ vị Thánh nương)

Về tác giả: Ban Quản lý đền Thanh Khê, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn; ThS. Vũ Thị Hường

Tìm mua sách nếu có bán: