Đi tìm hồn phố thị – Tản văn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đi tìm hồn phố thị – Tản văn
  • Mã ISBN: 978-604-58-9972-4
  • Tác giả: KTS. Trần Đức Lộc
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thị Ly
  • Đối tác liên kết: Trần Đức Lộc – Chung cư Yersin, Nhà E.504, P.9, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đòng
  • Nơi in: XN in Bản đồ Đà Lạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Đi tìm hồn phố thị – Tản văn

Về tác giả: KTS. Trần Đức Lộc

Tìm mua sách nếu có bán: