Địa chí tỉnh Vĩnh Long – Monographie De La Province De Vĩnh Long (Ấn bản năm 1911)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Địa chí tỉnh Vĩnh Long – Monographie De La Province De Vĩnh Long (Ấn bản năm 1911)
  • Mã ISBN: 978-604-959-416-8
  • Tác giả: Hội Nghiên cứu Đông Dương
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Trịnh Hồ Quỳnh Trâm
  • Đối tác liên kết: Trần Thành Trung, ấp Tường Nghĩa, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
  • Nơi in: Cty TNHH TM và DV Vân Thái
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Địa chí tỉnh Vĩnh Long – Monographie De La Province De Vĩnh Long (Ấn bản năm 1911)

Về tác giả: Hội Nghiên cứu Đông Dương

Tìm mua sách nếu có bán: