Địa danh huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Địa danh huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Mã ISBN: 978-604-907-256-7
  • Tác giả: Trần Nguyên Khánh Phong, Vũ Thị Mỹ Ngọc (biên soạn)
  • Nhà xuất bản: Sân khấu
  • Biên tập viên: Tạ Kim Cương
  • Đối tác liên kết: Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ban Quản lý đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  • Nơi in: in Thiên Kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Địa danh huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Về tác giả: Trần Nguyên Khánh Phong, Vũ Thị Mỹ Ngọc (biên soạn)

Tìm mua sách nếu có bán: