Dịch chuyển lao động có tay nghề trong quá trình Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dịch chuyển lao động có tay nghề trong quá trình Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-9871-38-2
  • Tác giả: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ts. Vũ Thị Loan (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lan Anh
  • Đối tác liên kết: Viện Nghiên cứu Công nhân và Công đoàn. 82 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in Công Đoàn Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Dịch chuyển lao động có tay nghề trong quá trình Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (Sách chuyên khảo)

Về tác giả: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ts. Vũ Thị Loan (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: