Điện ảnh Việt Nam với đề tài chiến tranh cách mạng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Điện ảnh Việt Nam với đề tài chiến tranh cách mạng
  • Mã ISBN: 978-604-55-5401-2
  • Tác giả: PGS.TS. Lê Thị Bích Hồng
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Lê Tiến Dũng
  • Đối tác liên kết: Tác giả: Lê Thị Bích Hồng – Vụ Văn hóa Văn nghệ – Ban Tuyên giáo TƯ, Số 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP in Khoa học Công nghệ Hoàng Quốc Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Điện ảnh Việt Nam với đề tài chiến tranh cách mạng

Về tác giả: PGS.TS. Lê Thị Bích Hồng

Tìm mua sách nếu có bán: