Điên toàn tập!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Điên toàn tập!
  • Mã ISBN: 978-604-55-4453-2
  • Tác giả: Gilles Legardinier
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Hoàng Châu Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VH&TT Nhã Nam – Số nhà 3, ngõ 361 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: CTCP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/12/2019

Thông tin về sách: Điên toàn tập!

Về tác giả: Gilles Legardinier

Tìm mua sách nếu có bán: