Điệp vụ tuyển quân

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Điệp vụ tuyển quân
  • Mã ISBN: 978-604-9917-10-3
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Phan Thị Ánh Tuyết
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sơn Quỳnh – Đội 4, thôn Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên
  • Nơi in: Cty CP In Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/03/2020

Thông tin về sách: Điệp vụ tuyển quân

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: