Điều dưỡng trong tim mạch can thiệp ( sách tham khảo cho các điều dưỡng và kỹ thuật viên tim mạch can thiệp)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Điều dưỡng trong tim mạch can thiệp ( sách tham khảo cho các điều dưỡng và kỹ thuật viên tim mạch can thiệp)
  • Mã ISBN: 978-604-66-3931-2
  • Tác giả: Trường đại học Y Hà Nội- Bộ môn tim mạch – Chủ biên : PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Vũ Thị Bình
  • Đối tác liên kết: Viện tim mạch Việt Nam; 78 Giải Phóng, Đống Đa, HN
  • Nơi in: CT TNHH NXB Y học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/12/2019

Thông tin về sách: Điều dưỡng trong tim mạch can thiệp ( sách tham khảo cho các điều dưỡng và kỹ thuật viên tim mạch can thiệp)

Về tác giả: Trường đại học Y Hà Nội- Bộ môn tim mạch – Chủ biên : PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng

Tìm mua sách nếu có bán: