Điều khiển hệ thống khí nén

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Điều khiển hệ thống khí nén
  • Mã ISBN: 978-604-82-2969-6
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên – TS. Nguyễn Viết Ngư (chủ biên), TS. Lê Thị Minh Tâm
  • Nhà xuất bản: Xây dựng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bình
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xưởng in NXB Xây dựng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/12/2019

Thông tin về sách: Điều khiển hệ thống khí nén

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên – TS. Nguyễn Viết Ngư (chủ biên), TS. Lê Thị Minh Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: